NY adress betongvägen 12 ilanda karlstad!!

Lagerförsäljning av VA-material och Markprodukter

Stort sortiment av rörmaterial, vägtrummor, dränering, kabelskydd, brunnar, gatugods, betäckningar, linjeavvattning, fuktskydd för källarvägg, enskilda avlopp, slamavskiljare, biomoduler, oljeavskiljare, minireningsverk med mera...

Kontaktuppgifter:

info@gobab.se

054-56 70 00 Christian Lundqvist

Besöksadress:

Betongvägen 12 (Ilanda)

653 50 KARLSTAD